TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Hakkımızda
 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 21.09.2011 tarihinde kurulmuştur. Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Müdür ve 1 Müdür yardımcısı olmak üzere toplam 2 personel görev yapmaktadır. Mevcut durumda Hemşirelik ve Ebelik Lisans Tamamlama programları ile 5İ zorunlu ortak dersler olan Türk Dili I ve II, Yabancı Dil I ve II, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ve II dersleri 7/24 erişime açık ders dokümanları, her an izlenebilen eğitim videoları ve sunumlarla desteklenerek uzaktan eğitimle verilmektedir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında üniversitemiz Meslek Yüksekokulları ve Fakültelerinde öğrenim gören toplam 8017 öğrenciye hizmet verilmiştir. 1 Ocak 2016 itibariyle Uzaktan Eğitim altyapısı canlı sınıf derslerini destekleyecek nitelikte yenilenerek kendi sunucularımıza taşınmıştır. Önümüzdeki senelerde gelen talepler ve 2014-2018 stratejik planımız doğrultusunda Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları açılması planlanmaktadır.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14. maddesine göre Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevleri şunlardır.

 • Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eğitim programları planlamak ve bu faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak,
 • Uzaktan yükseköğretim kapsamında üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek,
 • Yönetmelikler çerçevesinde ülkenin ve dünyanın farklı üniversitelerinde alanında uzman akademisyenlerle ortak yüksek lisans ve doktora sınavları için gerekli altyapıyı sağlamak,
 • Amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik işleri yürütmek,
 • Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişim altyapısı konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlamak,
 • Üniversite, TÜBİTAK ve iletişim hizmeti sunan diğer kurum ve kuruluşlarla uzaktan eğitim konularına ilişkin tüm kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini sürdürmek,
 • Uzaktan eğitim konusunda uygulanmakta olan yasalar ile “Enformatik Milli Komitesi Yönetmeliği”, “Üniversiteler Arası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği” ve benzeri yönetmeliklere dayalı konulara ilişkin tüm mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler ve uygumlalar planlamak ve düzenlemek,
 • Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
 • Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri hazırlamak,
 • Gerek üniversite içi, gerekse üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmalık yapmak, gerekli koordinasyonları sağlamak,
 • Bilgi toplumu geçiş sürecinde ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak,
 • Kamu ve özel kuruluşlarla kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu eğitime yönelik ders, seminer, konferans vb. çalışmalara yönelik proje geliştirmek, geliştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak,
 • Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü görevin güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.
 
358030
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.